Dünya Çocuk Günü ile ilgili yazı

Çocuklara özel gün denilince akla 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı gelir. Dünyada ise çocuk günü 1 Haziran tarihinde kutlanır. Çocuklara mutluluk getirmek, onlara kötü muamelede bulunulmasını önlemek ve çocuk haklarına dikkat çekmek üzere 1925 yılında Cenevre’de yapılan bir toplantıda dünya çocuk günü kutlanmasına karar verilmiştir.

Yarının büyükleri çocukların iyi yetiştirilmesi geleceğin güzel olması bakımından önemlidir. Bu sadece zorunlu eğitimle hallolacak bir mesele değildir. Onlara gereken değerin verilmesi, tabiri caizse yatırım yapılması gerekir.

Ülkemiz çocuk hakları ve çocuklara verilen önem konusunda geçmiş yıllara göre daha iyi durumdadır. Onların da birey olduğu ve kendine göre ihtiyaçları olduğu unutulmamalıdır. Çocuklarımızın en büyük ihtiyacı ilgi, şefkat ve değer görme duygusudur. Çocuk fark edilmesi, yaptıklarının takdir edilmesi ve hak ettiği ilginin gösterilmesi için gerektiğinde kendine bile zarar verecek yaramazlıklar yapabilir.

Çocuğa aşırı kısıtlamalar koyma veya tam tersine sınırsız özgürlük tanıma, ebeveynin gerektiğinde düşüncelerinde esneyememesi, sıkı korumacılık veya çocuk üzerinde mükemmeliyetçilik baskılarının konulması nedeniyle eskinin çocukları, şimdinin büyükleri davranış bozuklukları veya kişilik bozuklukları yaşayabilmektedir.

Ülkemiz psikolojik hastalıkların yaygınlığı ve bunların ciddiye alınmaması nedeniyle mutsuz ve verimsiz insanlarla doludur. İşin kötü yanı “deli” olmadıkça psikolojik rahatsızlıklar ciddiye alınmamaktadır. Özgüven eksikliği, başa çıkılamayan korkular, obsesyon, istemsiz davranış tekrarları gibi sorunlar toplumumuzu sarmış durumdadır.

Tüm bu sorunların ana kaynağı çocuklukta yaşanan travmalar ve çocuk yetiştirmede yapılan kemikleşmiş yanlışlardır. Bu konuda yapılan en yaygın yanlışlar koruyucu ve mükemmeliyetçi terbiye anlayışı ve çocuğun iradesini baskılamaktır. Avrupa ve Amerika’da çocuklar büyürken daha serbest yetişmekte böylece üretken ve özgüvenli olmaktadırlar.

Ülkemizde ise çocuğun yerine karar verme, sürekli kontrol altında tutma ve terbiyede ana unsur olarak eleştiriyi kullanma nedeniyle çocuklar özgüven ve kişilik sorunları ile büyümekte, kendi başına hareket etmekte zorlanmaktadır.

Dünya çerçevesinde çocuk sorunları deyince akla çocuk işçiliği ve onları savaşlarda kullanmak gelmektedir. Aynı zamanda onların çeşitli şekilde istismar edilmesi ve bu yolla para kazanılması da başlıca sorunlar arasındadır. Bu sorunlar daha çok gelişmemiş ülkelere özgüdür. Ülkemizde de çocuk haklarının korunması ve çocuk istismarlarının önlenmesi için yasal düzenlemeler getirilmiştir. Kanunlara muhalefet edenlere şiddetli cezalar uygulanmaktadır.

Ancak yukarıda bahsedildiği üzere yaygın olmasına rağmen etkileri yıllar sonra görülmesi nedeniyle yeteri kadar ele alınmayan konu bilinçsiz yetiştirme tarzları nedeniyle ruh sağlığı bozuk, asosyal nesillerin yetiştirilmesidir.

Günümüzde eğitim denilince okul eğitimi gelmektedir. Okul eğitiminin öğretim ağırlıklı ve ödev baskısı ile yapılması ailelerin de başarıyı buna endekslemesi nedeniyle bilgili fakat ruh sağlığı bozuk nesiller yetişmektedir. Bu konuda ciddi adımların atılması gerekmektedir.

Dünya çocuk günü kapsamında yapılan etkinliklerde bu tür yaygın sorunlarında ele alınması gerekir.

Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925 yılında Cenevre’de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı’ndan sonra doğmuştur. 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans’ta Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. Dünya Çocuk Günü adıyla çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlar.

Bildirge esas olarak yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim gibi dünya çocuklarının refahını ilgilendiren konulara odaklaşmaktadır. Konferanstan sonra pek çok ülke, çocukların sorunlarına ilişkin olarak kamuoyunun dikkatini çekmek, çocuklara mutluluk getirmek ve çocuk konusunda teşvik etmek üzere bir günü Çocuk günü olarak belirlemiştir. 1 Haziran tarihi, 21 ülkede olmak üzere, en yaygın Çocuk Günü’dür. Türkiye’de 23 Nisan da kutlanmakta 20 Kasım tarihinde ise Çocuk Hakları günü olarak kutlanmaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.