İnsan Hakları Haftası ile ilgili yazı

İnsan Hakları Haftası ne zaman kutlanır?

indirİnsan hakları haftası 10 Aralık’ta başlayan haftada kutlanır. İnsan hakları denilince akla insanların kanunlar önünde eşit olması, dini duygularına, fikirlerine saygı gösterilmesi, insan onurunun korunması, kimsenin kimseyi hakir görmemesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması gelir.

Birinin yerken öbürünün baktığı bir ortamda insanlar hukuken eşit olsa da sosyal adaletin olmadığı bir ülkede insan hakları vardır denilemez. Aynı şekilde derisinin rengi farklı, başka siyasal görüşü destekliyor veya farklı bir inanışı var diye ayrımcılık yapılıyor ise bu da insan haklarına aykırıdır..

Devletin bir kesime ayrıcalık göstermesi veya bir kesimin kamu hizmetlerinden daha az yararlanması da insan hakları açısından uygun değildir.Fakat insan hakları, insanların her hakka sahip olduğu anlamına gelmez. Kimsenin kimseyi incitme hakkı olmadığı gibi, kamu düzenini bozmaya da kimsenin hakkı yoktur. Kimsenin başkalarını kendine köle hakkı yapma hakkı da yoktur.

Günümüzde insan haklarına en uygun rejimin demokrasi olduğu kabul edilmektedir. Bir ülkede demokrasinin kalitesi yükseldikçe sosyal adalet ve insan hakları da aynı derecede yükselecektir. Demokrasilerin uygulanma şekli yönetimin kalitesini belirler. Bu kapsamda ne kamu zararı doğuran popülist yaklaşımlar doğrudur ne de milletin temsilcilerinin halka sormadan kendi fikirlerini kanunlar yoluyla topluma dayatmaları doğrudur.

İnsanların ne gibi haklara sahip olduğu ve bunların ne gibi sınırları olduğu ilk kez 19. Yüzyılda gündeme gelmiş ve yapılan fikir alışverişleri ile “İnsan hakları beyannamesi” ortaya çıktı. Bu beyanname insanların temel olarak, hani coğrafyada, hani ülkede veya hangi zamanda yaşarsa yaşasın bazı hakları olduğunu vurgulamaktadır. Birleşmiş Milletler 10 Aralık 1948 tarihinde “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni kabul ederek yürürlüğe koydu.  Dünyanın çoğu ülkesinin kabul ettiği bu bildirge temel insan haklarını belirler, bu aykırılıklar insan hakları ihlalleri sayılır.

Bu bildirgenin ilan ediliş tarihi olan 10 Aralık haftası insan haklarını ve demokrasiyi geliştirmek üzere insan hakları haftası olarak kutlanmaktadır.

İnsanların Ne Gibi Hakları Bulunmaktadır ?

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre öne çıkan bazı insan haklı şu şekilde özetlenebilir:

  • İnsanlar eşit doğarlar, hür ve akıl vicdan sahibidirler.
  • Irk, cins, din gibi konular nedeniyle ayrımcılık yapılamaz
  • Herkesin özgürce yaşama hakkı vardır.
  • Hiçbir amaçla kimseye işkence yapılamaz, onur kırıcı davranışlarda bulunamaz.
  • Bir devletin kanunları önünde herkes eşittir, eşit hak ve sorumluluklara sahiptir.
  • Kanunlara aykırı olarak kimse tutuklanamaz ve hapse atılamaz.
  • Herkesin özel hayatına ve haberleşme hürriyetine saygı gösterilmelidir.

İnsan hakları elbette bunlarla sınırlı değildir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde insan hakları detaylı olarak belirtilmekte olup tüm devletler bunlara uymak zorundadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.