Kızılay Haftası ile ilgili yazı

Kızılay Haftası

09102130_kzlayhaftas3
Kızılay 11 Haziran 1868’de kurulduğunda ne ismi Kızılay’dı ne de yetki ve görevleri bugünkü gibiydi. Kuruluş adı Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti olan Kızılay Osmanlı İmparatorluğunun gerileme döneminde birbiri ardına patlak veren savaşlarda yaralanan askerleri tedavi etmek ve cephelerde sağlık hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştu. Daha sonra Hristiyanların sağlık teşkilatı “Kızılhaç”a nispetle adı Hilali Ahmer Cemiyeti olarak değiştirildi. Hilal ay, ahmer ise kızıl anlamındadır. Türkiye Cumhuriyeti kurulunca Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti olarak isim değişikliğine gidilmiş, daha sonra dilde Türkçe kullanımının öne çıkmasıyla Mustafa Kemal Atatürk Hilali Ahmer’i Kızılay olarak değiştirmiştir.

Kızılay zaman içinde askerlerin yanında sivillere de hizmet vermeye başlamış, doğal afetler veya yabancı ülkelere yardımlar olmak üzere faaliyet alanını genişletmiştir.

Kızılay ayrıca hemşirelik eğitiminden ilk yardım hizmetlerine, her türlü felaketler nedeniyle muhtaç durumdaki kişilere yardımdan kan hizmetlerine kadar her konuda vatandaşlarımızın hizmetine koşmaktadır.

Kızılay, yaptığı hizmetler nedeniyle kâr amacı gütmeyen, kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruluş olup gönüllü olarak sosyal hizmetleri yürütür. Şimdilerde dernek statüsünde olan Kızılay halkımızın bağışları ve gönüllü katkıları ile faaliyetlerini yürütmektedir. Bu sebeple halk olarak Kızılay’a bir ihtiyaç duyalım veya duymayalım gönüllü olarak destek vermek vatandaşlık ve gönül borcumuzdur.

Kızılay haftası ne zaman kutlanır?

29 Ekimden başlayan ve 4 Kasıma kadar devam eden hafta Kızılay haftası olup bu haftada bu kuruluşun önemi ve faaliyetleri hakkında bilinçlendirme faaliyetleri yapılır. Okullarda Kızılay ile ilgili şiirleri okunur, tiyatro gösterileri sergilenir.

Kızılay sadece Kızılay haftasında değil her zaman hatırlanmalıdır. Bir yerde yangın olsa, sel olsa, deprem olsa yardıma Kızılay koşar. Ameliyatlarda gereken kan Kızılay tarafından sağlanır, facialarda mağdura en önce Kızılay’ın gönüllü eli uzanır.

Devletimizin bu kuruluşa ciddi desteği vardır. Ancak halkımız tarafından da hem kan bağışı hem de mal bağışı olarak ciddi katkıları bulunmaktadır. Kızılay hem yurt içinde hem de yurt dışında yaptığı hizmetlerde yüzümüzü ağartan göğsümüzü kabartan bir kurumdur. Bu sebeple bağışlarımızı esirgememeli yakınlarımızı da bu konuda bilinçlendirmeliyiz.

Maalesef geçmişte bu güzide kurumumuzun iyi yönetilemediği, bağışlanan eşyaların çürütüldüğü, toplanan paraların çarçur edildiği dönemler de olmuştur. Ancak şimdilerde Kızılay modern ve organize yapısıyla halkımızın hizmetine koşmaktadır.

Diğer Müslüman ülkelerde de Kızılay teşkilatları bulunmakta olup benzer görevler yapmaktadır. Kızılay’ın bayrağı beyaz zemin üzerine sola dönük açık kırmızı renkli ay şeklindedir. Bu işaret tarafsız ve dokunulmaz kabul edildiğinden her türlü savaş bölgesinde ve her ülkede rahatça hizmet verebilir.

Yakın zamanda komşu ülkemiz Suriye’de cereyan eden iç savaş dolayısıyla oluşan mağdurlara barınak ve yemek imkanı sunan, sağlık hizmeti veren Kızılay uluslararası arenada gurur kaynağımız olmaya devam etmektedir.

Kızılay’ın bazı temel ilkeleri vardır. Bunlardan bazıları, hayır kurumu özelliği taşıması, taraf gütmemesi, hiçbir şekilde hizmette ayrım gözetmemesi, insani değerlere göre hareket etmesi ve evrensel nitelik taşımasıdır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.