Tıp Bayramı nedir? Ne zaman kutlanır?

Tıp Bayramı ne zaman kutlanır?

Ülkemizde her yıl 14 Mart günü tıp bayramı olarak kutlanır.

55357
Sağlıklı olmak hayatın tadını çıkarmanın ilk koşullarından biridir. Peki sağlıklı olmamızı sağlayan, bize fiziksel, psikolojik ve diğer alanlarda destek veren, yeri geldiğinde acımızı dindiren, yeri geldiğinde yaralarımız saran, sağlıklı olabilmemiz için elinden gelen araştırmaları yapan büyükten küçüğe tüm sağlık çalışanlarının ve günümüzde oldukça gelişmiş bir sektör ve araştırma alanı olan tıbbın bir bayramı olduğunu biliyor muydunuz?

Her yılın 14 Mart günü ülkemizde Tıp Bayaramı olarak kutlanmaktadır.Bunun sebebiyse ülkemizde 14 mart 1827 tarihinin modern tıp eğitiminin başlangıç noktası olarak kabul edilmesidir. Tam bu tarihte Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire tıp okulları açılmıştır.

Tıp Bayramı ilk kez 1919 yılında kutlanmıştır. 1. Dünya savaşı sonrasında, işgal kuvvetleri tarafından yerleşim bölgesi olarak seçilen İstanbul’ da tıp öğrencilerinin bu olanlara tepkisi olarak ilk Tıp Bayramı kutlanmıştır. Günümüze kadar süren bu gelenek, 14 Mart tarihinin bulunduğu haftayı kapsayan haftayı sağlık haftası olarak kutlamaya dönüşmüştür.

İlk tıp büyüğü olarak kabul edilen Asklepius’un adı Homeros’un İlyada’sında geçer. Tıbbın sembolü olarak görülen yılan figürü Asklepius’un asası ile bir arada olan bir figürdür. Bu eski kültürlerde yılanın şifa verdiğine inanılmasından kaynaklanmaktadır. Mitoloji dışında yaşadığı bilinen en büyük tıp insanlarından biri de Hipokrat’tır. Tıpçıların Hipokrat andı içtiğiyse herkes tarafından bilinen bir gerçektir.

Tıp Bayramı, Türkiye’ de tıp alanında hizmet veren tüm sağlık personelinin sorunlarının masaya yatırıldığı, Tıp bilimine katkıda bulunanların ve geliştirenlerin çeşitli ödüllendirme metodlarıyla haklı bir ünvan verildiği ve tüm sağlık çalışanlarının kutlanıldığı bir gündür. Bu gün kapsamında yapılan etkinliklerin, Türkiye genelinde tıp alnında çalışanların çalışma koşullarının düzeltilmesinden, hasta ve sağlık çalışanı ilşkilerinin nasıl olması gerektiğine, sınırı aşan durmlarda ne gibi meyyideler uygulanması ve tıp çalışanlarının kamuda olsun, özel sektörde olsun gerken saygıyı görmelerinin yolları aranmakta ve bunu kamuoyunu nasıl bilinçlendireleceğinin ve ortak paydalarda nasıl buluşalıcağının tartışıldığı ve araştırıldığı etkinlikler olarak görebiliriz.

Tıbbın ilerlemesinin bir toplumun sağlık olaylarının ve vakalarının en aza indirgenerek, doğal ve koruyucu hekimlik yollarıyla, halkı bilgilendirip, bilinçlendirerek ve iş kaybı ve sağlık kaybını en aza indirgeyecek şekilde kanunları ve yönetmelikleri düzenleyerek ortaya dah yaşanılabilir ve umut vaad eden bir tablo çıkarması amacı güdülmektedir.

Tıp çalışanlarının hasta ile ilişkilerinde stres kaynaklı yanlış tedavi ve muamalelerinin en aza indirilebilmesi için her iki tarafında doğru bir iletişim şekli kullanması ve nezaket kaidesinde davranışlar sergilemesi topluma yarar sağlayacak, aynı zamanda da bireylerin mutluluğuna katkıda bulunacaktır. Bu amaçla düzenlenen toplantılar, paneller, kutlamalar Tıp Bayramı ve Sağlık Haftasının ana izlekleridir.

Günümüzde sağlıklı bireyin yaşam hakkını elinde tutmasına izin verilmesi bir haktan öte bir gerekliliktir. Yaşamın döngülerinin içinde yolumuzu kaybettiğimizde bize yol gösterecek, bizi tedavi edecek tıp çalışanlarına saygılı davranmak belki de onlara verebileceğimiz ve çocuklarımıza miras kalacak en büyük hediyedir.  Tıp Bayramı ile ilgili şiirler sayfamızda  bu anlamlı gün ile ilgili şiirler, görseller ve yazılar bulacaksınız.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.